Hàu Nhật chuẩn ăn sashimi, nhập khẩu từ vùng biển sạch tỉnh Hyogo, size 6-8 con/kg

305.000