[Giao nhanh HCM] Tôm khô đất Cà Mau loại I hàng xuất khẩu – ( ĐVT 500gr)

776.500