[Giao nhanh HCM] Khô cá dứa 1 nắng Cần Giờ, hàng loại I, 1-2kg/con.

480.000