[Giao Nhanh HCM] Cá Ngừ Đại Dương Cắt Lát Cao Cấp Chuẩn Ăn Sống, loại xuất khẩu Size 4-5 lát/kg – Được kiểm hàng

230.000