Cá thu một nắng Nha Trang, size 3-4 khoanh/kg

290.000