Bào ngư viền xanh Úc đóng lon tiện dụng (lon 2 con/427g)

1.700.000