Bào ngư Úc viền xanh còn vỏ nhập khẩu từ Úc, Size 8 con/kg

1.800.000