Mực vòng, Mực ống cắt khoanh đông lạnh giòn ngon. 1KG

66.000