Chặng dừng heo (thịt nạc dây) ướp sẵn BBQ, khay 1kg

96.000