Khô cá đù 1 nắng size trung (15-20 con/kg)

102.000