Sò điệp hồng Hàn Quốc, đỏ hồng may mắn. Size 20-23 con/kg

560.000 

Do đặc tính của sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng.