Cá tuyết Nauy phi le, mỗi miếng 1,3-1,7kg.

713.000