Vẹm xanh New Zealand Organic nữa vỏ, đã xông nhiệt, size 30-40 con/kg

340.000 

Cho phép đặt hàng trước