Bạch tuộc Nhât i-Wakado, hàng đông lạnh dùng ngay được, size 1,7-2KG/ con

750.000