Sò điệp Nhật MIYAGI, hàng đông lạnh nguyên con, size 9-10 con/kg

240.000