Tôm bắc cực, hàng đông lạnh xông nhiệt, túi 500g

276.000