Bào ngư Úc viền đen, 2-3con/kg, hàng tươi sống còn bơi

1.550.000