Cá mú đỏ hàng sống nguyên con, size 0,8-3kg/con

2.012.500