Cá mú đen, cá mú bông hàng sống nguyên con (size 1-1,5kg/con

517.500