Cá tầm Việt Nam tươi sống nguyên con, đa dạng size.

333.500