Cá bớp biển Việt Nam, hàng tươi sống (size 2-3kg/con)

356.500