Tôm càng xanh Việt Nam, hàng tươi sống (size5-6 con/kg)

897.000