Bào ngư Việt Nam đông lạnh, (25-30 con/kg)

750.000 

Cho phép đặt hàng trước