Khô cá chỉ vàng loại đặc biệt, đã tẩm ướp gia vị (0.5kg)

145.000